FAQ

Najważniejsze informacje o konferencji — takie jak forma, data, miejsce — znajdują się w zakładce „Strona główna”/„O konferencji”/„O Virtual Meeting”. Polecamy również korzystanie z kalendarium konferencji na stronie Via Medica: http://viamedica.pl/konferencje, gdzie znajdują się podstawowe informacje o konferencji/webinarze.
Informacja o punktach edukacyjnych znajduje się w zakładce „O konferencji”.
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adres e-mail podany podczas rejestracji na konferencję.
Opcja pobrania certyfikatu jest dostępna wyłącznie dla osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na konferencję).
W celu pobrania certyfikatu prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając na stronie konferencji przycisk Rejestracja/Bezpłatna rejestracja.
Z menu znajdującego się po lewej stronie prosimy wybrać Wydruk certyfikatu.
Następnie prosimy kliknąć Pobierz certyfikat.
Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
Prosimy kliknąć Drukuj.
Prosimy o kontakt pod adresem e-mail podanym w zakładce „Kontakt” na stronie konferencji.
Informacja znajduje się w zakładce „Opłaty” na stronie konferencji.
Aby zgłosić udział w konferencji, prosimy zarejestrować się w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając na stronie konferencji przycisk „Rejestracja”. W przypadku konferencji, w których udział jest płatny prosimy również uiścić opłatę.
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).
Prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając na stronie konferencji przycisk „Rejestracja”, i sprawdzić, czy rejestracja została dokonana prawidłowo.
W celu wzięcia udziału w konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w elektronicznym systemie rejestracji. Opłatę prosimy wnieść w wysokości i terminie podanych przez Organizatora, informacje te znajdują się w zakładce „Opłaty” na stronie konferencji.
Aby otrzymać fakturę pro forma, prosimy dokonać rejestracji na stronie konferencji (przycisk „Rejestracja”), w procesie rejestracyjnym prosimy zaznaczyć „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić dane do faktury. Po tym prosimy o przesłanie prośby o fakturę pro forma na wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie konferencji adres e-mail.
Aby otrzymać fakturę, prosimy dokonać rejestracji na stronie konferencji (przycisk „Rejestracja”), w procesie rejestracyjnym prosimy zaznaczyć „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić dane do faktury. Faktura zostanie wysłana na wskazany adres mailowy.
Prosimy o przesłanie takiej prośby na wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie konferencji adres e-mail.
Warunki rezygnacji z wydarzenia znajdują się w zakładce „Opłaty” na stronie konferencji.
Aby zmienić nazwisko uczestnika, prosimy o kontakt na wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie konferencji adres e-mail.
Regulamin dostępny jest w systemie rejestracji na konferencję. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zaakceptowanie regulaminu. Regulamin znajduje się również na stronie internetowej Organizatora wydarzenia — http://www.viamedica.pl/konferencje/regulamin-konferencji.
Organizatorzy dokładają starań, aby udostępnić program jak najszybciej. Program zostanie opublikowany na stronie niezwłocznie po jego przekazaniu przez Komitet Naukowy.
Program może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco — prosimy o śledzenie strony internetowej konferencji.
Zmiana programu nie upoważnia do bezpłatnej rezygnacji z udziału w konferencji.
Aby uzyskać informacje, prosimy o zapisanie się do newslettera (http://viamedica.pl/newsletter) i zaznaczenie odpowiedniej tematyki, która Panią/Pana interesuje.
Copyrights © 2024 Via Medica